Nezapomeňte na pravidelnou servisní prohlídku kotle

Čekací doby na servis kotlů se prodlužují, a jak varují technici, bude hůř.

O faktu, že letošní topná sezóna již začala, se přesvědčili servisní technici kotlů. Přestože je podle zákona povinné provádět pravidelnou servisní prohlídku plynového kotle každý rok, většina uživatelů odkládá návštěvu odborníka až na poslední chvíli. Často tak neodhalí problém včas a zbytečně riskují výpadek topného systému během zimního provozu.

Říjen je pro topenáře kritický měsíc. S prvním větším ochlazením totiž řada majitelů nemovitostí poprvé spouští kotel. A začínají zjišťovat první nedostatky nebo závady.

Každý rok je to podobné. Ještě na konci srpna jsme schopni dojet na servisní prohlídku většinou do týdne. Po prvním větším ochlazení nestačíme ani zvedat telefony. Na začátku topné sezóny jsme vytíženi i na několik týdnů. Navíc se přednostně opravují kotle, které netopí a servisní prohlídky se odsouvají na pozdější dobu. Pokud někdo nemá záložní zdroj tepla a nechává servisní prohlídku na poslední chvíli, riskuje, že si v sychravém podzimu nezatopí.

Na začátek topné sezony se připravujeme celé léto, prodeje kotlů v tomto období vrcholí. Dokončují se novostavby, které jejich majitelé rychle vybavují, nebo se nám ozývají zákazníci, kteří po půl roce chtěli začít topit, ale zjistili, že jim starý kotel nefunguje a raději si pořídí nový a úspornější typ.

Pro pravidelné prohlídky je několik zásadních důvodů z hlediska provozu i z hlediska bezpečnosti. Hlavním důvodem jsou rostoucí náklady na vytápění během provozu při stejném tepelném výkonu kotle. Příčinou je usazování nečistot na hořáku a výměníku. Tím klesá využití spalného tepla plynu vlivem horšího přenosu do výměníku a vyšší teploty odcházejících spalin.

Dalším podstatným důvodem je bezpečnost provozu. U atmosférických kotlů navíc při zaneseném výměníku probíhá spalování plynu nedokonale a vytváří se oxid uhelnatý, který je těžší než vzduch a klesá k zemi. Tady již hrozí otrava oxidem uhelnatým. U kondenzačních kotlů platí výše uvedené, mimo otravu oxidem uhelnatým, protože kotle mají uzavřenou spalovací komoru a jsou tedy nezávislé na vzduchu v místě instalace. U těchto zařízení je mimo zanesený výměník důležité nastavení poměru vzduch-plyn, tedy optimálního spalování, které závisí i na délce odkouření, jeho čistotě a provedení. Toto seřízení není možné bez speciálního měřícího přístroje. Připočítáme-li faktor další, kterým je nesprávná regulaci teploty v prostoru, ztráty mohou dosahovat až 30% a to již stojí za zvážení… Pokud nebyla na kotli provedena preventivně údržba více než šest let, je pak již velká pravděpodobnost propálení výměníku. Tento osud může mít i hořák a nákladnost jejich výměny by pak mohla představovat nezanedbatelnou částku. Na druhé straně při pravidelném čistění je životnost kotlů velmi dlouhá a provoz spolehlivý. Součástí roční prohlídky je také detekce úniků plynu, které nejsou zjistitelné čichem, protože koncentrace plynu je při nich příliš malá, než aby je mohl lidský nos vyhodnotit. Plyn je lehčí než vzduch a hromadí se v místnostech u stropu. Při určité koncentraci se vytvoří výbušná směs, kterou zapálí i sebemenší jiskra spínačů elektrických obvodů nebo i jiskra nabitého oděvu z umělých vláken.

Z předchozího částečného výčtu vyplývá, že z hlediska spolehlivého provozu a dlouhé životnosti kotle je dobré nechat kotel v pravidelných termínech prohlédnout, vyčistit a seřídit odborným pracovníkem, který je pro tuto činnost vybaven a také pravidelně proškolen.

Pokud navíc kotel vykazuje závažnější poruchu, nebo je třeba vyměnit některý díl, může se oprava nepříjemně prodloužit.

Jednou z nejdůležitějších částí servisní prohlídky je vyčištění výměníku. Při provozu kotle se spalovací komora kotle zanáší spalinami, které snižují jeho účinnost a životnost teplosměnných ploch. Podle odhadů odborníků pracuje správně vyčištěný kotel s vyšší účinností a s o 15 - 17 procent nižšími náklady na palivo. Standardní servisní prohlídka trvá asi hodinu, včetně vyčištění a seřízení kotle a stojí v závislosti na typu zařízení 1000 až 2000 korun.

Obvyklé úkony při prohlídce

Při pravidelné prohlídce kotlů jsou prováděny především kontroly a podle potřeby vyčistění a nastavení zpravidla těchto částí:

 • těsnosti rozvodu plynu v kotli,

 • těsnosti přívodu plynu,

 • tlaku ventilátoru,

 • spalinového termostatu,

 • expanzní nádoby, dorovnání tlaku,

 • elektrické části kotle,

 • zapalování hořáků,

 • seřízení tlaku plynu,

 • čistota hlavního hořáku a elektrod, případně výměna,

 • čistoty výměníku, vyčistění usazenin ,

 • funkce trojcestného ventilu,

 • funkce odvzdušňovacího ventilu,

 • funkce tlakového pojistného ventilu,

 • dorovnání tlaku topného systému,

 • kontrola emisní hodnoty CO2,

 • kontrola hořčíkové anody v bojleru,

 • vyčistění filtrů,

 • čistotu bojleru

 • a další úkony podle místní potřeby.

Měření úniku

Detekce úniku zemního plynu nebo CO v prostoru kotle

Výměník

Vyčištění hořáku, výměníku a elektrod

Tlak v systému

Kontrola tlaku vody v otopném systému

Regulace

Seřízení kotle a nastavení správných parametrů

Spaliny

Kontrola odtahu spalin a přívodu vzduchu ke kotli

Protokol

Vystavení protokolu o prohlídce

Při pravidelně prováděných prohlídkách bude odměnou pro zákazníka klidný spánek a nižší náklady na vytápění, čímž se vedle úspory také uhradí i náklady na pravidelnou údržbu.