Plyn

Provádíme kompletní plynofikace rodinných domů. Zajišťujeme ucelené dodávky od návrhu po revize a zkoušky plynových zařízení.

Plynové rozvody v domácnostech

Naše firma nabízí kromě jiného také komplexní služby v oblasti plynových rozvodů v domácnostech i v komerčních a dalších prostorách.

Jak postupujeme

Před realizací plynových rozvodů nejprve připravíme návrh, který s Vámi zkonzultujeme. Poté zhotovíme projekt instalace plynových rozvodů a dohodneme cenu, která se v průběhu prací již nezmění. Konečnou fází je montáž a samozřejmě kontrola a prověření těsnosti, jelikož v případě plynových rozvodů je perfektní odvedení prací naprostou nezbytností. Naši pracovníci se dobře orientují v předpisech souvisejících s plynovými rozvody a bezpečnosti připojení věnují maximální pozornost.

Co zahrnují tyto práce

  • montáže plynových rozvodů v bytech, bytových a rodinných domech

  • instalace plynových přípojek

  • připojení plynových spotřebičů

  • revize, opravy a servis plynových rozvodů a spotřebičů včetně revizí a servisu

Význam pečlivé přípravy a kvalitní práce

Při instalaci plynu je nutná naprostá bezpečnost. Naší zásadou je důkladná příprava, konzultace se zákazníky a dlouhodobá spolehlivost plynových rozvodů. Součástí montáže rozvodů je i napojení plynových spotřebičů, které současně prověříme.

Plynové spotřebiče

Pro své zákazníky zajišťujeme jak finální dodávky tzv. „na klíč“, tak i dílčí opravy a rekonstrukce plynových rozvodů pro koncové uživatele v bytovém sektoru. Konkrétně to znamená různé středotlaké a nízkotlaké domovní a bytové přípojky, napojení koncových plynových spotřebičů apd.

Plynové kotelny

Provádíme rekonstrukce plynových kotelen i návrhy a dodávky nových. Navrhujeme a montujeme domovní plynové kotelny menších výkonů.

Plynové kotle

Dodáváme a montujeme plynové kondenzační kotle.

Kondenzační kotle

Účelem je v maximální míře vyžít kondenzace odchozích spalin k dalšímu ohřevu vratné vody. Při spalování plynu v kotli vzniká chemickou reakcí určité množství vody v podobě vodní páry. Ta spolu s oxidem uhličitým a dalšími produkty hoření tvoří spaliny a je odváděna z kotle komínem do ovzduší. Kondenzační kotle dovedou využít i kondenzační teplo této páry. Tyto kotle mají smysl jen při pálení uhlovodíků (zemní plyn, topný olej, biopaliva). Při spalování uhlí, které obsahuje jen velmi málo vodíku, je účinek kondenzace zanedbatelný.

Projekt plynoinstalace

Zajistíme potřebnou projektovou dokumentaci plynových zařízení a následnou revizi plynu a elektra.