Služby

Pravidelné prohlídky - Revize - Servis

Pravidelná prohlídka kotle WOLF do 35 kW

Servis kotle 35 kW

Kotle CGB, CGS, CGW, CSZ, CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2 o výkonech 11, 20 a 24 kW dále kotle FGB o výkonech 24, 28 a 35 kW. Pravidelná servisní prohlídka (dále jen údržba) zahrnuje vykonání servisních úkonů podle návodu na obsluhu zařízení a použití servisní sady předepsané výrobcem. Cena za údržbu kaskády kotlů se rovná násobku jednotlivé ceny za kotel x počet kotlů. V ceně údržby jsou zahrnuty jen díly servisní sady. V případě nutnosti výměny dílu, který není součástí servisní sady, bude tento díl vyúčtován v ceně podle aktuálně platného ceníku ND. K ceně údržby se připočítává dopravné podle aktuálně platného ceníku.

Pravidelná prohlídka kotle WOLF do 50 kW

Servis kotle 50 kW

Kotle CGB o výkonech 35 a 50 kW. Pravidelná servisní prohlídka (dále jen údržba) zahrnuje vykonání servisních úkonů podle návodu na obsluhu zařízení a použití servisní sady předepsané výrobcem. Cena za údržbu kaskády kotlů se rovná násobku jednotlivé ceny za kotel x počet kotlů. V ceně údržby jsou zahrnuty jen díly servisní sady. V případě nutnosti výměny dílu, který není součástí servisní sady, bude tento díl vyúčtován v ceně podle aktuálně platného ceníku ND. K ceně údržby se připočítává dopravné podle aktuálně platného ceníku.

Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla - monoblok

Servis tepelných čerpadel - monoblok

Tepelná čerpadla vzduch-voda (BWL,BWS...). Kontrola těsnosti, tlaku a odvzdušnění hydraulického systému, kontrola odvodu kondenzátu, zavodnění sifónu, kontrola provozních parametrů, kontrola průchodnosti a vyčištění ventilátoru a výparníku, administrace úkonu.

Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla - split

Servis tepelných čerpadel - dělených

Splitová tepelná čerpadla vzduch-voda (BWL-1S). Kontrola těsnosti, tlaku a odvzdušnění hydraulického systému, kontrola odvodu kondenzátu, zavodnění sifónu, kontrola provozních parametrů, kontrola průchodnosti a vyčištění ventilátoru a výparníku, administrace úkonu.

Pravidelná prohlídka větrací jednotky

Servis lokálních větracích jednotek

Větrací jednotka typu CWL-D. Čištění výměníku, výměna filtrů, čištění ventilátorů, kontrola nastavení parametrů, funkční zkouška.

Pravidelná prohlídka větrací jednotky - centrální

Servis centrálních větracích jednotek

Větrací jednotky typu CWL, CWL-2, CWL-F, CWL-T. Čištění výměníku, výměna filtrů, čištění ventilátorů, kontrola nastavení parametrů, funkční zkouška.